Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Milicz
Nadleśnictwo Milicz
71/38-09-301, 302, 303
71/38-40-344

ul. Trzebnicka 18
56-300 Milicz

Nadleśniczy
Marcin Calów
71/38-09-301
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Bełza
71/38-09-301
Inżynier Nadzoru
Artur Paprocki
669-999-405
Inżynier Nadzoru
Mariusz Jucha
661-182-707

Kadry

Krystyna Stasiuk
spec. ds. pracowniczych
Tel.: 71/38-09-301 wew. *131

Stanowisko ds. informatycznych

Łukasz Stefanów
spec. ds. informatycznych; administrator wiodący SILP
Tel.: 71/380 93 01 wew. *691

Stanowisko ds. koordynacji i wdrażania projektów rozwojowych

Barbara Górska
st. spec. ds. koordynacji i wdrażania projektów rozwojowych
Tel.: 71/380 93 01 wew. *672

Zespół ds. edukacji leśnej

Róża Kurzyńska-Bednarek
spec. SL ds. edukacji i koordynacji LKP
Tel.: 71/38-43-410/ 661 913 011
Weronika Kołaczyk
referent ds. edukacji
Tel.: 71/38-43-410

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Krajka
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 601 804 369
Maciej Bednarek
Strażnik Leśny
Tel.: 605 689 576
Rafał Majowski
Strażnik Leśny
Tel.: 609 557 681

Dział Techniczny

Karol Piechota
spec. SL ds. łowieckich i gospodarki rolnej
Tel.: 609 193 955
Robert Musiał
spec. SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 609-559-401
Paweł Skrzypczyk
spec. SL ds. marketingu
Tel.: 609-557-205
Alicja Ostaszewska
spec. SL ds. ochrony lasu i ochrony p.poż
Tel.: 661-913-041
Bartłomiej Dec
spec. SL ds. ochrony przyrody i LGW
Tel.: 665-652-545
Karolina Rutkowska-Jucha
spec. SL ds. hodowli lasu i zamówień publicznych
Tel.: 661-913-014
Igor Jurecki
spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: 605-559-967
Anna Suska
spec. SL ds. marketingu
Tel.: 601-916-567

Dział Finansowo-Księgowy

Iwona Kaliciak
Główny Księgowy
Tel.: 71/38-09-301 wew. *611
Małgorzata Chlebowska
spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 71/38-09-301 wew. *615
Małgorzata Kopeć
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. *613
Monika Lis
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. *614
Katarzyna Sawczyszyn
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. *612
Edyta Walczak
Księgowa
Tel.: 71/38-09-301 wew. *617
Marta Ryba
spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 71/38-09-301 wew.*618
Elżbieta Zjawińska
Kasjerka
Tel.: 71/38-09-301 wew. *616

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Daniel Nowicki
Sekretarz
Tel.: 71/38 09 301 wew. *671
Ryszard Hliwa
st. referent ds. administracji
Tel.: 71/38 09 301 wew. *673
Paweł Pfloegel
spec. ds. budowlanych
Tel.: 71/380 93 01 wew. *311
Wiesława Nahajowska
spec. ds. administracji
Tel.: 71/38 09 301 wew. *674
Maria Dudziak
spec. ds. administracji
Tel.: 71/38 09 301 wew. *212
Halina Tutak
st. referent ds. administracji
Tel.: 71/38 09 301 wew. *336
Magdalena Wieczorek
Sekretarka
Tel.: 71/38 09 301 do 301, 302, 303

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych